Oznámení 17. září 2023

by Administrátor, 17.9.2023

• Zveme vás na modlitební chvilky vždy v neděli v 9:20 v dolních místnostech a na individuální modlitby po shromáždění s bratry a sestrami označenými cedulkou "Modlitby" vzadu v sále.
• Setkání mládeže začnou opět od pondělí 18. září (začátky budou v 17:30, stejně jako vloni).
• Srdečně zveme na setkání nad Biblí každé úterý od 17 hodin, v čase malého dorostu. Předmětem setkání je rozhovor nad biblickým textem (přesnější informace jsou na nástěnce) a modlitby. Věříme, že jde o dobré využití času pro ty, jejichž děti se účastní malého dorostu, ale nejen pro ně. Účelem tohoto setkání je, abychom nejen vyslechli poselství Božího slova, jak se tomu děje v neděli nebo ve středu, ale abychom jej měli příležitost společně objevovat a modlit se, jak říká Písmo, jedni za druhé.
• Ve středu 20. září nám na biblické hodině bude sloužit slovem bratr Petr Raus.
• Také pěvecký sbor už se po prázdninové pauze opět schází. Zkoušky jsou vždy ve středu po biblické hodině, noví zpěváci jsou srdečně vítáni!
• V neděli 24. září nám kázáním bude sloužit bratr kazatel Karel Hůlka.
• Prosíme věnujte pozornost pozvání na konferenci 100+1 pro sbory s dlouhým příběhem. Pozvánku naleznete na nástěnce i na webových stránkách a facebooku sboru. Cílem tohoto setkání, jak uvádí organizátoři: "...je povzbuzení, objevování pokladů zkušeností a požehnání, které se za tolik let právě ve vašich sborech nashromáždily." Konference se koná v sobotu 4. 11. v Praze – Soukenické. Zájemci se mohou hlásit do neděle 29. 10. kazateli sboru, který vyhotoví přihlášku za celý sbor.
• Během září začne v našem sboru probíhat pod vedením br. vikáře Vojtěcha Barota příprava ke křtu, která je otevřená i zájemcům o základy víry. Bližší informace u bratra vikáře Barota.
• Sborová dovolená v roce 2024 bude opět na Rezku v Krkonoších v termínu od 18. do 25. srpna 2024. Přihlašovat se můžete u bratra Jaroslava Štiglera st.
• Sestra Jarmila Mikysková a sestra Marta Kotrbatá pozdravují celý sbor.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*