Oznámení 18.-25.6.

Bohumilice slaví 110 let
Naše stanice v Bohumilicích slaví 110 let a při této příležitosti tam dnes slouží náš pěvecký sbor a diakonka Mária Uhlíková.

Loučení s Lukášem a Monikou
Dnes se na bohoslužbě chceme rozloučit s Lukášem a Monikou Ildžovými, kteří mezi námi našli svůj dočasný duchovní domov během jejich studia v Brně a vracejí se zpátky na Slovensko. Přejeme jim dostatek Boží síly a světla ve všem a všude, kde budou. Děkujeme za každou jejich pomoc.

Setkání s Petrem Jaškem
Zveme vás na setkání s humanitárním pracovníkem Petrem Jaškem, který byl rok vězněný v súdánském vězení. 25 let se věnoval pronásledovaným křesťanům. Hrozilo mu, že sám skončí na víc než 20 let ve vězení. Po odsouzení nakonec dostal milost. Co mu to dalo a co mu to vzalo? Povídat si budeme o jeho příběhu, o jeho víře, o jeho poslání a o jeho práci i o pronásledovaných křesťanech. Setkání proběhne v našem sboru příští neděli 25.6. v 17.00.

Mimořádné členské shromáždění: rezervní finanční prostředky
Staršovstvo se vážně zabývá skutečností, že rezervní finanční prostředky sboru leží na bankovním účtu s minimálním úročením. To při stávajících úrokových mírách a současné míře inflace de facto znamená, že sbor každoročně přichází o desítky tisíc korun. V poslední době se podařilo připravit určitou možnost řešení v investici části volných finančních prostředků do kombinace investičních fondů. Konkrétní podobu tohoto projektu staršovstvo představí členskému shromáždění sboru v neděli 24. září, kde by členské shromáždění mělo rozhodnout, jak s rezervními finančními prostředky sboru naloží. Pokud by měl kdokoli z členů sboru zájem o podrobnější informace, může se obrátit na někoho z těchto bratří starších: Milan Hluchý, Petr Kratochvíl, Petr Kvapil či Jaroslav Štigler. Pro případné zájemce by mohla být v průběhu léta uspořádána prezentace navrhovaného projektu.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*