Skip to content

Velikonoce 2019

Srdečně Vás zveme na velikonoční setkání

čvrtek 18. dubna

18 hodin — pašijní čtení se zpěvy a slavení Večeře Páně
modlitebna, J. Š. Baara 64

pátek 19. dubna

18 hodin — bohoslužba
modlitebna, J. Š. Baara 64

sobota 20. dubna

11 hodin — Putování po římovské křížové cestě s připomenutím posledních hodin pozemské cesty Pána Ježíše Krista. Doporučujeme vybavení pro půldenní pobyt v přírodě včetně stravy. Předpokládaný konec mezi 15. a 16. hodinou.
Římov, sraz u první kapličky (u fotbalového hřiště)

20 hodin — Večer ztišení.
Biblické čtení, ztišení, modlitby a písně.
modlitebna, J. Š. Baara 64

neděle 21. dubna

9.30 hodin — bohoslužba neděle Vzkříšení
modlitebna, J. Š. Baara 64