Církev bratrská Chvaly

Bohoslužby

V neděli v Pražském Tyrannus Hall od 10:00. První neděle v měsíci je s vysluhováním Večeře Páně.

Bohoslužby přenášíme také on-line:

 

Příměstský tábor 2022:

Přihlášení zde:
 

 

Proti válce a na pomoc válečným migrantům:

1) Pro ukrajinské děti ve věku 3-7 let máme ve středu připraven klub zdarma od 16-18 hodin v prostorách sboru.  Klub probíhá jen v případě zapsaného dítěte v této tabulce.

Для українських дітей 3-7 років у нас безкоштовний клуб у середу з 16:00 до 18:00 у хорі. Клуб проводиться лише у випадку, якщо дитина зареєстрована в цій таблиці.

 

2) Zapojení modlitbami. Lze se zapojit každý den v 8:00 ; 13:00 ; 20:00 v rámci tzv. Danielova dvacetidenního půstu, který vyhlašujeme 20.4. do 9.5.2022. Prosíme v něm zejména o ochranu před zbraněmi hromadného ničení.

3) Materiální nebo pracovní pomoc lze konkretizovat podle aktuálních informací v akci “Sládkova 5”  Kontaktní osobou je Jirka P.  Také Andrej M. nás upozornil na svého známého, který zprostředkovává jinou formu pomoci. Přispět lze i finančně prostřednictvím p. Pauluse, podle instrukcí Dity Ř.

 

O křtu

Informace o křtu nebo příprava na křest.

Lze se přihlásit u Pavla M.

 

 

15. května-10:00 nedělní bohoslužba-slouží Pavel M.

Téma: Milosrdný Samařan L 10:25-37

 

 

22. května-10:00 nedělní bohoslužba-slouží Petr Šedý

Téma: Buďme živými kameny – 1 Pet 2:4-10

 

 

29. května-10:00 nedělní bohoslužba-slouží Pavel M.

Téma: Jákob před Ezauem Ex 4:20-26

.