Církev bratrská Chvaly

Podpora

Číslo účtu: 1014308131/6100

Variabilní symbol pro váš dar:

 • 49 – dar na podporu Royal Rangers
 • 215 – dar na byt pro kazatele ČM
 • 100 – obecný dar pro ČM
 • 200 – dar na nájmy při aktivitách sboru ČM
 • 230 – příspěvek za knihy nakl. Návrat
 • 241 – účelový dar na nové židle
 • 242 – účelový dar na kalichy več. Páně
 • 281 – účelový dar na opravu besídky
 • 300 – podpora platů pracovníků ČM
 • 311 – příspěvek na plat kazatele ČM
 • 400 – účelový dar na evangelizační aktivity sboru
 • 401 – účelový dar na English Campy
 • 410 – obecný dar na zahraniční misii
 • 411 – dar na misii Honzy a Jarky
 • 412 – účelový dar na Acet
 • 413 – účelový dar na misijní cestu Ondry Petrouše do Súdánu
 • 420 – účelový dar na Diakonii CB
 • 422 – velikonoční sbírka na projekty Společenství evropských evangelických církví
 • 430 – účelový dar na ETS
 • 440 – účelový dar na Teen Challenge
 • 500 – obecný dar pro RZ
 • 600 – účelové dary RZ
 • 711 – příspěvek na plat kazatele RZ
 • 900 – sociální fond

Pro rozlišení dárce v případě žádosti o potvrzení uvádějte specifický symbol platby – datum narození ve formátu YYYYMMDD.

Děkujeme, vážíme si vaší podpory!