Neděle 2.5.21 a další

4/2021

S radostí oznamujeme, že bude možné byť s omezeními danými hygienickými předpisy se v neděli sejít. Z kapacitních důvodů budou dvě shromáždění, jedno od 9.30 určené spíše pro rodiny a druhé od 15.00 spíše pro starší věkem. Na obou shromážděních bude vysluhována Svatá Večeře Páně.

Příští neděli 9.5.bude celocírkevní online bohoslužba, která bude přenášena i v rámci našeho dopoledního shromáždění. K tématu bohoslužby a také k online večeru chval najdete více na: https://portal.cb.cz/