Logo CB

Církev bratrská v Děčíně

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení
pro každého, kdo věří...
Římanům 1, 16

Sborový dům

»Úvodní stránka«

O CB Děčín
Aktivity sboru
Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace:
08.10.2012

Odkaz na nový web

Kdo je Církev bratrská?

Církev bratrská a její sbory jsou společenstvím lidí, kteří věří ve svého zachránce Ježíše Krista, Božího syna, přijímají Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyzná víru v Ježíše Krista a jeho život tomu odpovídá. Sbory Církve bratrské chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem. Církev bratrská navazuje na českou i světovou reformaci. Považuje se za jednu z větví křesťanské církve. Není tedy jediná a ani nejlepší.

Pravidelná sejití ve sborovém domě

Den Čas Akce Poznámka
Úterý 15:00 Klub Dobré zprávy

.

18:30 Biblická hodina

.

Čtvrtek 18:00 Modlitební sejití. 
U Jitky Polákové doma
.
Neděle 9:00
9:30
10:00
Modlitební chvíle
Bohoslužba
Besídka pro děti .

 

Důležité informace a vzkazy

Datum

Čas  Akce Místo
.   . . .

 

Není-li uvedeno jinak, jsou akce ve sborovém domě!!!

 

Děkují Ondřeji Tesárkovi, našemu prvnímu webmasteru a všem, kteří mu na stránkách pomáhali, za to, že mám na co navázat.
Josef Petrovický - současný webmaster