Diakonie Církve bratrské

Neděle Diakonie CB 2020

Milí sourozenci v Kristu a přátelé, 
každoroční neděle Diakonie CB tentokrát vypadá úplně jinak než v minulých letech. Tím větší význam a cenu pro nás bude mít, pokud se rozhodnete Diakonii CB podpořit.

Proč sbírku potřebujeme a v čem nám pomáhá?
Spolufinancuje poskytování sociálních služeb tam, kde nestačí veřejné zdroje a vlastní příjmy.
Umožňuje podporu práce na Pobočkách Diakonie CB, Ukrajině a jinde, kde je třeba. Vytváří rezervy na potřebné opravy a rekonstrukce v budoucnu. Abyste se o naší činnosti dověděli něco bližšího, natočili jsme poprvé video, které najdete zde:

https://tiny.cc/nedelediakonie

Nakonec několik důležitých slov k organizaci sbírky:

Pokud chcete Diakonii CB podpořit, zašlete finanční prostředky na účet svého sboru s poznámkou Sbírka Diakonie 2020.

Sbory žádáme, aby výtěžek sbírky poslaly nejpozději do 28. 12. 2020 na účet Rady CB číslo 2900230978/2010 . Variabilní symbol platby je číslo sboru, popis platby Sbírka Diakonie 2020.

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc

Roman Kysela

Komentáře nejsou povoleny.