Během května se podařilo ve spolupráci s CB Vsetín zajistit kaminon s humanitární pomoci do oblasti Doněcka, která se skutečně dostala k potřebným.
Šlo převážně o potraviny a hygienu v hodnotě 852 947,60 Kč. Zboží jsme zakoupili ve velkoobchodním řetězci MAKRO ČR. Zajištění dopravy stálo 52.000 Kč.

Je nám obrovskou ctí, že jsme tuto pomoc mohli zajistit jen díky štědrosti a věrnosti všech dárců. Jak můžete vidět na transparentním účtě, příspěvky přicházejí každý den. K dnešnímu dni máme k dispozici ještě cca 2,5 mil. Kč.

MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME!