Aktuality

Službu podpořili

V roce 2023 jsme obdrželi finanční podporu z MPSV ČR prostřednictvím magistrátu hl. m. Prahy i přímo z magistrátu hl. m. Prahy pro sociální i zdravotní oblast.

Službu podpořil i její zřizovatel, Církev bratrská i řada individuálních dárců.

Všem moc děkujeme.

                                                     logo MPSV           logo MHMP         Clipboard01


I v roce 2022 nám byla poskytnuta podpora z veřejných zdrojů, a to z MPSV ČR prostřednictvím magistrátu hl. m. Prahy,  a z magistrátu hl. m. Prahy – sociální i zdravotní oblast.

Službu podpořil i její zřizovatel, Církev bratrská i řada individuálních dárců.

a

a

                  logo MPSV         logo MHMP       Clipboard01


V roce 2021 byla služba podpořena z těchto veřejných zdrojů: Hlavní město Praha, MČ Praha 10, MČ Praha 20 a MPSV ČR.

Službu též podpořil její zřizovatel, Církev bratrská.

V tomto jsme obdrželi i mimořádné dotace od MPSV ČR a MZ ČR související s pandemií nemoci covid-19.

a

logo MPSV      logo MHMP                     Clipboard01

a

MOC DĚKUJEME!


V roce 2020 byla služba podpořena z těchto veřejných zdrojů: Hlavní město Praha, MČ Praha 20, MČ  Praha 10 a MPSV ČR.

Službu též podpořil její zřizovatel, Církev bratrská.

V tomto jsme obdrželi i mimořádné dotace od MPSV ČR a MZ ČR související s pandemií nemoci covid-19.

a

logo MPSV   logo MHMP           Clipboard01

a

MOC DĚKUJEME!


V roce 2019 byla naše služba podpořena opět ze zdrojů státního rozpočtu prostřednicrvím MPSV ČR, z rozpočtu MHMP i z rozpočtŮ MČ PRAHA 10 a MČ PRAHA 20 v následujícím rozsahu:

logo MPSV      logo MHMP        

V tomto roce nás podpořila i společnost Dobrá energie s.r.o.

MOC DĚKUJEME!

________________________________________________________________________________________________________________

V roce 2018 byla naše služba podpořena jak ze zdrojů státního rozpočtu prostřednicrvím MPSV ČR, tak i z rozpočtu MHMP i z rozpočtů jednotlivých městských částí.

Přehled jednotlivých dotací:

logo MPSV     logo MHMP        

________________________________________________________________________________________________________________

Službu též podpořil její zřizovatel, Církev bratrská.

Clipboard01

________________________________________________________________________________________________________________

Další finanční zdroje:
» dary firem, jednotlivců i nadací
» příjmy od klientů

Přehled financování je součástí výročních zpráv Diakonie Církve bratrské