Diakonie Církve bratrské

Kontakt

Statutární zástupce Diakonie CB
Mgr. Roman Kysela, ředitel
e-mail:   reditel@diakonie.cb.cz
roman.kysela@diakonie.cb.cz
telefon: 731 436 248 

Kancelář
Ing. Dagmar Průšková, vedoucí kanceláře
e-mail:  kancelar@diakonie.cb.cz
dagmar.pruskova@diakonie.cb.cz
tel: 222 580 138 (222 585 733), 604 22 33 88
diakonie@cb.cza

Sídlo a adresa kanceláře
Koněvova 151/24
130 00 Praha 3a

IČO
45250855

Datová schránka (ID)
7bpvgcd a

Bankovní spojení
Provozní účty (ČSOB)
478450393/0300 – hlavní účet
478450473/0300 – Středisko Xaverov (původně i pro stř. Černý Most)
296334666/0300 – Středisko Černý Most (nově)
478450553/0300 – Bethesda – domov pro seniory

pro PLATBY SBORŮ do celocírkevní sbírky na Diakonii prosím požijte účet Rady CB: č.ú 2900230978/2010
Variabilní symbol platby je číslo sboru, popis platby Sbírka Diakonie 2020.
Děkujeme velice.

Registr poskytovatelů sociálních služeb