Diakonie Církve bratrské

Fond sociální pomoci

K zřízení fondu sociální pomoci nás inspiroval příběh manželů Trávníčkových, na jejichž podporu vznikl fond JITKA jako platforma pro shromaždování příspěvků od individuálních dárců. Jejich příběh si můžete přečíst níže.

Fond sociální pomoci bude fungovat trochu jinak. Bude financován z každoroční celocírkevní sbírky a účelem bude pomoci těm, kteří se dostanou nečekaně do tíživé sociální pomoci. Pokud o někom víte nebo sami jste v komplikované situaci, ozvěte se nám na uvedené kontaky – záložka kontakty.

a

Příběh Trávníčkových a Fond Jitka

Fond Jitka byl určený pro sbírání finančních prostředků  pro zajištění osobní asistence Jitky Trávníčkové z Neveklova. Jitka je těžce nemocná a je plně závislá na podpoře druhých lidí. Nemoc se v čase zhoršuje a vyžaduje čím dál intenzivnější pomoc. Přesto si Jitka zachovává optimismus a smysl pro humor. Stejně tak její manžel Tomáš, kterému se podařilo dosáhnout toho, že Jitce byl v průběhu roku 2018 přiznán nejvyšší příspěvek na péči.  Tím získali spolu s dary od Vás dostatek finančních prostředků na zajištění péče o Jitku.
Proto v tuto chvíli není nutné Fond Jitka využívat a naspořené prostředky zůstávají na fondu pro případ, že by se situace změnila.

Jitka i Tomáš několikrát vyjádřili obrovskou vděčnost za Vaši štědrost a my se k nim připojujeme a moc děkujeme.