Diakonie Církve bratrské

Fond rozvoje

Diakonie Církve bratrské zřizuje samostatný fond za účelem podpory diakonické práce při sborech a pobočkách Diakonie CB. Tento fond je určen pro nové „rozvojové“ projekty, které lze zahrnout do širokého spektra diakonické práce, kterou chápeme jako pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v takové situaci, se kterou si nemohou pomoci sami, tedy ocitli se v nouzi. Může se jednat o pomoc konkrétním lidem, rodinám či komunitám nebo aktivity, které mají za cíl diakonickou práci nebo vznik pobočky Diakonie Církve bratrské. Uvolnění prostředků z tohoto fondu není automatické a rozhoduje o něm Správní rada Diakonie Církve bratrské.

Čerpání lze uskutečnit formou daru či půjčky.

Vyplněné žádosti je možné zasílat v průběhu celého roku na adresu:

Diakonie Církve bratrské

Koněvova 151/24

130 00 Praha 3


Projekty v roce 2018

1) Sklad pro pěstouny na přechodnou dobu v Karlových Varech

Díky ochotě a nasazení manželů Holubcových se podařilo v Karlových Varech zřídit sklad pro pěstouny, kterým jsou svěřovány děti pouze na krátkou dobu.

Sklad funguje od března 2018.

Další informace a zprávu o činnosti naleznete zde:x

x

Plakátek ke stažení zde:

x

IMG_0229 IMG_0233 IMG_0232 IMG_0234 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0239 IMG_02311


Čerpání prostředků z Fondu Rozvoje DCB v roce 2017:

V roce 2017 jsme oddělili 10% výtěžku s Celocírkevní sbírky ve výši 52 tisíc korun.

K posouzení do Fondu Rozvoje diakonie pouze 2 žádosti o čerpání prostředků z Fondu:

  • Stanice český Krumlov – žádost o potravinovou a materiální pomoc pro osoby v nouzi. Správní rada DCB podpořila tento projekt zacílený na humanitární pomoc lidem v nouzi ve výši 10.000,-Kč.
  • CB Karlovy Vary – podpora na zřízení materiálního skladu pro pěstouny na přechodnou dobu.

Správní rada DCB rozhodla, že tento projekt obdrží v roce 2018 částku 14.520,- Kč určenou na zaplacení služeb spojených s nájmem skladových prostor.


Čerpání prostředků z Fondu Rozvoje DCB v roce 2016:

V roce 2016 prozatím přišla pouze 1 žádost o čerpání, a to z Pobočky Diakonie CB z Třince, kde si žádali o částku 10.000,- na podporu diakonské práce ve Lvovské oblasti na Ukrajině. Správní rada DCB dne rozhodla o přidělení částky 10.000,- z Fondu Rozvoje.

x  

c