Diakonie Církve bratrské

Potravinová a materiální pomoc POMPO II

FEAD_MPSV_RGB

Diakonie Církve bratrské se od října 2016 zapojila do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu.

plechovka

Doba realizace projektu:

Zapojení do projektu od  – 1. 11. 2016

Ukončení 1. fáze realizace projektu – 30. 9. 2018

Ukončení 2. fáze realizace projektu – 30. 9. 2020

Ukončení 3. fáze realizace projektu – 30. 9. 2023

++

Celková alokace obdržených finančních prostředků:
přehled alokace_

Spolupracující subjekty zapojené v rámci projektu v 1. fázi projektu:   přehled subpartnerů_

Pro projekt jsme zřídili celkem 8 meziskladů, do kterých je materiální pomoc dodávána a odtud je distribuována buď přímo podpořeným osobám, nebo do dalších sborů a poboček DCB. V roce 2018 počet skladů zůstal stejný, jen se trochu změnilo jejich rozmístění. V současné době máme tedy sklady v Brně, Českém Krumlově, Kolíně, Letovicích, Opavě, Písku, Třinci a ve Vysokém Mýtě.

S

V roce 2018 jsme pokračovali v distribuci potravinové a materiální pomoci prostřednictví sborů a poboček Diakonie. Podařilo se nám pomoc rozšířit a podpořit více osob než minulý rok. Nárůst nebyl však tak vysoký. Jedním z důvodů je, že se snažíme s klienty pracovat systematicky, a to vyžaduje čas. Tudíž kapacita našich dobrovolníků je naplněna. Druhým důvodem bylo to, že tento rok poznamenala nejistota pramenící z dané politické situace po volbách. Do září 2018 nebylo jasné, zda se bude pokračovat. Vše nakonec dobře dopadlo, a již v prosinci jsme podepsali dodatek na pokračování do 30. 9. 2020.  Nově se k nám připojil sbor CB ELIM Písek, který si zároveň pod patronát vzal práci v Českém Krumlově. K datu 20. 12. 2018, kdy skončila první fáze projektu, jsme vyčerpali částku a rozdali zboží v hodnotě 13.292.000,- Kč, a tím podpořili okolo 6.000 osob, které tuto pomoc potřebují. Do další etapy nám tak zůstává 8.858.000,- Kč.

Rok 2019 začal velkou změnou. První čtvrtletí bylo ve znamení hledání nových dodavatelů projektu ze strany ministerstva a následným podepsáním smluv s novými dodavateli. To mělo za následek posun dodávek zboží do jednotlivých skladů. Tuto prodlevu se snažilo ministerstvo vykompenzovat urychlenými dodávkami zboží. Takže od června do září jsme zvládli zrealizovat všechny dodávky zboží, které by probíhaly od začátku roku.  Od října by měl projekt probíhat standardně.

Začátek roku 2020 byl poznamenán tím, že jsme měli téměř vyčerpanou přidělenou alokaci. Proto jsme uvítali, že alokace byla navýšena a že bylo rozhodnuto o prodloužení projektu do roku 2023. Dokonce došlo i k rozšíření sortimentu o školní pomůcky, což vidíme jako užitečné. I přes komplikovanou epidemiologickou situaci se všichni snažili udržet chod výdejních míst. Též nás potěšilo, že se rozhodli prozatím pokračovat všichni subpartneři.
Bez podpory MPSV by ale projekt nemoh fungovat, a jsme za tým MPSV opravdu vděčni, protože jsou nám kdykoli nápomocni i přes svou vytíženost.

a

Věříme, že projekt má smysl a má cenu v něm pokračovat. Nejde jen o poskytnutí potravin a další materiální pomoci, i když mnohdy to tak je. Při distribuci si zároveň děláme čas na rozhovor o situaci. Při těchto rozhovorech nabízíme následnou pomoc, jako je např. sepsání žádosti, nebo odpovědi na úřední dopis. Nezřídka také poskytujeme přístupu k internetu s vyhledáním potřebných informací a kontaktů, nabízíme i zprostředkování dopravy na úřad, k lékaři a podobné služby.

Někdy skutečně stačí málo, aby se konkrétní situace obrátila k lepšímu. Někdy to zabere více času, ale o to větší zadosti učinění cítíme, když vidíme že ta konkrétní rodina již naši pomoc nepotřebuje a je schopná to vše zvládnout sama.

 

Děkujeme moc všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají. Bez nich by to nebylo možné.

Kontaktní osoba pro realizaci projektu:

Ing. Dagmar Průšková
tel: 604 22 33 88
e-mail: dagmar.pruskova@diakonie.cb.cz

POMPO (1)   POMPO (2)   POMPO (3)   

 Leták ke stažení ZDE

+