Připravujeme nový web

Aktuálně zaměřujeme naši pozornost na novou prezentaci.

Pravidelná shromáždění se konají každou neděli od 10:00.

Setkávání v době krizových opatření

S ohledem na opatření Vlády ČR musíme upravit i řád našich společných setkání. Bohoslužby nebudeme rušit, pokud ale patříte mezi rizikové skupiny anebo u sebe či blízkých pozorujete příznaky, prosíme, abyste nechodili a zůstali raději doma. Bohoslužby budou přenášeny živě skrze ZOOM, kázání naleznete na YouTube.

  • Vstup a pohyb ve vnitřních prostorách pouze s ochranou úst (rouška, šátek, šála). Nevztahuje se na děti do dvou let.
  • Při vstupu si musí každý dezinfikovat ruce.
  • Vyhněte se prosím blízkému osobnímu kontaktu (podávání rukou).
  • Doporučujeme se zdržovat na místě k sezení, delší rozhovory si nechte na venkovní prostor.
  • Nebude probíhat společný zpěv.
  • Prostory kavárny budou bez občerstvení.

Tato doba je zároveň příležitostí k prohloubení osobní zbožnosti a setkávání v rámci malých rodinných skupinek. Chceme vás povzbudit k tomu, abyste na sebe nezapomínali a navzájem se za sebe modlili či si zavolali.

Kdo jsme

Jsme společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána. Chceme svou víru nejen hlásat, ale především žít. Snažíme se také praktickou službou pomáhat potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích.

Každý je u nás vítán.

Aktivity a služby

Biblická hodina

Prostor pro hlubší seznámení se s vírou je na skupince biblického studia

Mládež

V neděli odpoledne v 17.00 se schází skupinka mládeže ve věku 17+

Dorost

Každý pátek o 16.30 se schází skupinka dorostenců ve věku 10+

Děti

Nedělního vyučování souběžně s bohoslužbami se účastní děti v několika skupinkách od 3 let

Hudební skupinka

Naše shromáždění doprovází hudební skupinka a pořádáme také večery chval

Rodiny

Pravidelná setkávání maminek s dětmi, společné rodinné výlety a akce tatínků s dětmi