Děti

neděle 10.00
mladší děti 3–6 let
starší děti 7–10 let
  • Děti jsou požehnáním od Hospodina.
  • Děti se scházejí každou neděli ve dvou skupinkách v tzv. nedělní besídce, kde probírají oddíly a příběhy z Bible.
    Obětavě se jim věnují učitelé.
  • Pro děti je každou neděli na začátku bohoslužeb "slovíčko", které připravují členové sboru.
  • Jednou za rok pořádáme "Dětský den".
  • Učitelé nedělní školy se vzdělávájí na kurzech dětského odboru a scházejí se jednou za čas s kazatelem.