Cesta za sv. Františkem

Kazatel bude vyprávět o své cestě do Assisi. Čtvrtek 4. 4. v 18.00.