Setkání mužů: Nemáte to ve svých rukou

V pátek 1. února od 19:00 pokračujeme v přemýšlení nad knihou Adamův návrat. Páteční setkání se bude týkat mimo jiné i tématu podmíněné a nepodmíněné lásky a předávání životních zkušeností. Richard Rohr konstatuje:

Jestliže člověk nemá svou autoritu shora, pak předá svou autoritu davu, jako to udělal Pilát.

Byl jsem součástí neuctivé generace, která říkala: „Nevěřte nikomu, komu je přes třicet.“ Teď je mi šedesát a všechno vypadá úplně jinak. Ale proč jsme v roce 1968 tohle říkali? Byli jsme prostě jen arogantní, nebo jsme vycítili něco, co byla částečně pravda a co pro nás bylo velkým zklamáním? Domnívám se, že jsme toužili po moudrých učitelích, ale naši starší nebyli nadšeni pro nic, na čem opravdu záleželo.