Ovocné dorosty

Posted on

Na schůzkách dorostu jsme začali probírat cyklus Ovoce Ducha svatého, podle listu Galatským.  Probrali jsme lásku a radost a ještě náš čekají tato setkání: 14/9 – pokoj & laskavost & dobrota 21/9 – trpělivost & věrnost (začátek schůzky je v […]