Besídka

Děti jsou v našem sboru vítány. Připravili jsme pro ně koutek a pravidelný program, který je pro děti od cca 3 let. 

Nedělnímu setkávání dětí, které začíná asi 20 minut po začátku bohoslužeb, říkáme besídka. Nejdříve jsme všichni, včetně dětí na nedělní bohoslužbě, protože všichni patříme dohromady. Děti potřebují dospělé a naopak dospělí děti. Potom děti odchází do besídky.

Děti se v besídce učí poznávat Pána Boha a Jeho lásku k lidem. Také zpívají a modlí se. Učí se znát Bibli, vypráví si o životě Pána Ježíše a také o tom, jak se s Ním dnes můžeme setkat.

Pro děti od 1. třídy máme v průběhu bohoslužeb starší besídku, která začíná po kázání a rovněž připravujeme páteční klub LAVINA.

Pro děti pořádáme i další akce, jako například hledání pokladu před prázdninami. Ve fotogalerii jsou další fotky z těchto akcí.