LAVINA HRAJE KARTYInformace: karta

O CO HRAJEME – hrajeme o balíček 32 karet. Klasika na prší :-) Ale přesto to jsou jiné karty. Ke každé kartě se váže nějaký příběh z Bible.

JAK ZÍSKÁŠ KARTY – za každý příchod na Lavinu získáváš jednu kartu. Uslyšíš příběh, který se ke kartě vztahuje a pak si ji odneseš domů. Někdy to bude třeba za to, že přijdeš na Lavinu včas.

CO KDYŽ NEBUDU  -  ano, i to se ti může stát. Můžeš být nemocný, nebo dostaneš zákaz přijít. Nezoufej o kartu nepřijdeš :-) stačí jen splnit nějaký úkol navíc… A karta co ti chybí je TVÁ.

CO TO BUDE ZA ÚKOLY?

TADY JSOU:

- nauč se nazpaměť názvy prvních 5.knih Mojžíšovích ze Starého zákona (1. Mojžíšova – Genesis  2. Mojžíšova – Exodus, 3. Mojžíšova – Leviticus, 4. Mojžíšova – Numeri, 5. Mojžíšova – Deuteronomium) 

- nauč se nazpaměť názvy dalších 15.knih  ze Starého zákona (Jozue, Soudců, Rút, První Samuelova, Druhá Samuelova, První Královská, Druhá Královská, První Letopisů, Druhá Letopisů, Ezdráš, Nehejháš, Ester, Jób, Žalmy, Přísloví)

- naučit se nazpaměť názvy dalších 20.knih ze Starého zákona (Kazatel, Píseň písní, Izajáš, Jeremjáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš) 

- naučit se zpaměti názvy 12.knih z Nového zákona (Matoušovo evangelium, Markovo evangelium, Lukášovo, Janovo evangelium, Skutky apoštolské, Římanům, 1.list Korintským, 2.list Korintským, Galatským, Efezkým, Filipským, Koloským)

- naučit se zpaměti názvy posledních 15.knih z Nového zákona (1.list Tesalonickým, 2.list Tesalonickým, 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům, List Jakubův, 1.list Petrů

v, 2.list Petrův, 1.list Janův, 2.list Janův, 3.list Janův, List Judův, Zjevení Janovo)

karta1

- naučit se zpaměti DESATERO PŘIKÁZÁNÍ 

- naučit se zpaměti MODLITBU PÁNĚ

CO ZÍSKÁŠ – získáš speciální balíček karet, který nikdo jiný krom tebe nebude mít, tedy pokud je nepoztrácíš :-( pro každého kdo ukáže kompletní balíček karet je přichystaná speciální odměna… 

MOHU ZÍSKAT KARTY DŘÍV -  můžeš, vše je jen na tobě. Koukni se víš a začni se učit :-) za každý úkol z paměti získáváš kartu dřív :-)

PRO PRVNÍCH 5.MAJITELŮ CELÉHO BALÍČKU – SPECIÁLNÍ ODMĚNA NA TÁBOŘE + SLEVA 100KČ NA TÁBOR

 

 

 

(aktualizováno 13. 9. 2016) pdftisk


Dnes navštívilo stránky 7 lidí, celkově už 57240.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist