h  Listopad 2007 ve Sboru Církve bratrské v Horní Krupé
  Horní Krupá   Chotěboř   Krasoňov
     
     
  neděle 9:00   čtvrtek 19:00     neděle 15:30       neděle 8:30  
     
  1 Roman Neumann    
     
  4 Roman Neumann     4 Petr Bárta
  Večeře Páně    
     
  8 Roman Neumann    
     
  11 Tomáš Calta     11 Roman Neumann
     
     
  15 Roman Neumann    
     
  18 Roman Neumann     18 Pavel Jindra ml.
     
     
  22 Roman Neumann    
     
  25 Roman Neumann   25 Roman Neumann   25 10:45 Roman Neumann
Neděle Diakonie díkuvzdání Večeře Páně
29 Roman Neumann
© RoN
  akce v Horní Krupé     akce v Chotěboři     narozeniny  
3 Calta Jaroslav
6 Blažková Jaroslava
9 Beranová Drahomíra
11 Hotovcová Anna
  jiné     11 Malá Eva
19 Bárta Šimon
5. - 7. 11. - Evangelikální teologická konference v Praze 20 Jindrová Natálie
11. 11. slouží kazatel R. Neumann jako administrátor v HB 23 Matějíčka Roman