SBOR CB --v--

Mám zájem dostávat
mesíční program na
svůj email:

Chvály - playlist

Zpět na chvály

Z večera chval

Beránku, vzdávámme Ti čest Bohu pak chvála
Buď pokoj branám tvým, Jeruzaléme Duch a nevěsta
Jen tobě patří chvála Můj Králi, má spáso
Odpustit hřích

Z nedělního shromáždění

Dobrořeč duše má Hospodinu Haleluja, Sláva
Je čas hledat Pána Pane, přijď
Pojďme díky vzdávat Pojďte ke mě všichni
Ptřicházíme před tvoji tvář Prozpěvujte Bohu I.
Prozpěvujte Bohu II. Tvoje krev