"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."

Kde, Kdo, Kdy?
Kontaktujte nás
Skupinka Cheb
Skupinka Chodov
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L E D E N   2 0 2 1
(Bulletiny)

        Milé sestry a bratři, naši přátelé a hosté!
Zdravím vás všechny v těchto mrazivých dnech s přáním Kristova pokoje, který je silnější než všechny naše myšlenky, viz dopis Filipským 4,6-7: "Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši."
Zatím platí v ČR stále nejpřísnější omezení setkávání podle stupně PES 5, proto až do odvolání nebudeme konat nedělní bohoslužby. Až do odvolání nebudou ani biblické hodiny.
Celocírkevní bohoslužby Církve bratrské ONLINE budou o nedělích 17. ledna, 14. února a 14. března vždy v 9:30h. Můžete si je pustit z webu sboru CB Havl. Brod nebo přímo z odkazu příslušné neděle... O těchto nedělích tedy nebude na webu naše pravidelné slovo (audiokázání) v MP3.
Novoroční verše 2021 si můžete vylosovat z krabice, která leží na pultu hned za dveřmi do modlitebny.
Využijme opět možnost online přenosů, setkání, nebo např. přes internet i křesťanské radio TWR.

S přáním Boží blízkosti a s modlitbou za vás všechny, váš Tomáš H.


Neděle 24. ledna: Shromáždění v Bulharské se nekoná!
Na tento den bude připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Církev potřebuje slyšet, vidět a snít), kontext v Bibli: Skutky apoštolské 2:14-21
Zároveň bude k dispozici tentokrát i kazatelský videopozdrav a videolosování biblických veršů na r. 2021
Neděle 17. ledna:
Společná bohoslužba Církve bratrské online z CB Havlíčkův Brod od 9,30: br. David Novák, Filipským 3:1-21 (plakátek)
Neděle 10. ledna:
Na tento den je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Noc pokročila a den se přiblížil), kontext v Bibli: Římanům 13:11-14, Židům 10:25

Neděle 3. ledna:
Na tento den je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Jistota v nejistotě), kontext v Bibli: Izajáš 33:5-6, 1. Korintským 10:13
Nahrávka obsahuje i pozdravy a přání od staršovstva sboru.
Neděle 27. prosince:
Na dnešní den je připraveno slovo našeho pastora Tomáše Holubce v mp3, (Nebyli jsme sami)
Pátek, Boží hod vánoční 25. prosince: Shromáždění v Bulharské od 9,30 proběhne v omezeném počtu lidí předem zaregistrovaných. (viz předchozí text)
Pro poslech je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Dvě velké kamarádky), kontext v Bibli: Matouš 2:1-12, Izajáš 7:14, Lukáš 1:39-56
Neděle čtvrtá adventní 20. prosince: Shromáždění v Bulharské od 9,30 proběhlo formou Dětské vánoční bohoslužby, v omezeném počtu lidí předem registrovaných.
Pro domácí poslech je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Mesiáš přichází třikrát), kontext v Bibli: Matouš 2:1-2, Lukáš 3:16, Zjevení 22:12-13, 20
Neděle třetí adventní 13. prosince: Shromáždění v Bulharské od 9,30 proběhlo v omezeném počtu lidí předem zaregistrovaných.
Pro poslech je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Josef nebyl páté kolo u vozu), kontext v Bibli: Matouš 1:16, 18-25, Židům 11:1-2
Neděle druhá adventní 6. prosince: Shromáždění v Bulharské od 9,30 proběhlo v omezeném počtu lidí (max. 30) předem zaregistrovaných!
Slovem provázel Ondřej Schütze, poslechněte si záznam kázání v mp3 na téma Povolání ke svatosti, kontext v Bibli: 1.Petrův 1:13 až 2-5
Také je možno využít Společnou on-line bohoslužbu Církve bratrské, od 9,00 slouží předseda Rady CB, br. David Novák ve sboru Horní Krupá.
Neděle první adventní 29. listopadu: Shromáždění v Bulharské se nekoná (resp. se koná pouze malá, improvizovaná bohoslužba, pouze do 20 lidí předem zaregistrovaných)
Na tento den je připraveno kázání našeho pastora Tomáše Holubce v mp3, (Víra prorazí i střechu), kontext v Bibli: Marek 2:1-12
Opět je i možnost využití např. on-line přenosu kázání sboru CB Praha - Černošice
Vyberte si k poslechu i z množství dalších nedělních kázání, která zazněla v naší modlitebně.

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Novoroční verše pro r. 2021

LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: leden 2021 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist