"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."

Kde, Kdo, Kdy?
Kontaktujte nás
Skupinka Cheb
Skupinka Chodov
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
K V Ě T E N   2 0 2 1
(Bulletiny)

        Milé sestry a bratři, naši přátelé a hosté!
Zdravím vás všechny s přáním Kristova pokoje, který je silnější než všechny naše myšlenky, viz dopis Filipským 4,6-7: "Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši."
Zatím platí v ČR stále nejpřísnější omezení setkávání, proto až do odvolání nebudeme konat nedělní bohoslužby. Až do odvolání nebudou ani biblické hodiny.
Využijme možnost online přenosů, setkání, nebo např. přes internet i křesťanské radio TWR.

S přáním pevného zdraví, pokoje v srdci, a jistoty, že jen Bůh je náš opravdu nedobytný "hrad"
Tomáš H.


EVANGELIZAČNÍ KONCERT V K. VARECH 19.6.2021 Proběhne mezi 14:00 - 18:00 před hotelem Thermal, vystoupí skupiny ESPÉ a AIONET. Přijměte, prosím, pozvání k poslechu, nebo též ke spolupráci.
Neděle 9. května: Shromáždění v Bulharské se nekoná!
    Opět se sejdeme v 9:15 na ZOOM bohoslužbu. Tato forma bohoslužby pokračuje dál (až do odvolání) každou neděli, viz informační mail...
    Pozvánka na další společnou bohoslužbu, tentokrát ze sboru Praha 13: Proč celé desatero, když existuje desáté přikázání (Exodus 20:17), videopřenos na youtube.com/trinactka od 9:00 (D.Novák, D.Fajfr)
Neděle 2. května:
    K poslechu je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Krále sesazuje, krále ustanovuje), kontext v Bibli: Daniel 2:19-23
Neděle 25. dubna:
    Budeme mít opět bohoslužbu na ZOOMU, scházíme se od 9:15... K poslechu je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Proč chtěl Daniel zeleninu...), kontext v Bibli: Daniel 1:1-21
Neděle 11. dubna:
    Další společná celocírkevní online bohoslužba, tentokrát ze sboru Brno Kounicova, začíná v 10:00 a slovem provází Petr Grulich (pozvánka)
    Připraveno je i slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Požehnaný neúspěch), kontext v Bibli: Jan 21:1-14
    Od 18:00 se koná společný online večer modliteb a chval, živý přenos ze sboru CB Černošice (pozvánka)
Velikonoční neděle 4. dubna:
V 9:15 se sejdeme na ZOOMU, viz informační mail...
Připraveno je i slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Ďábel je poražen), kontext v Bibli: 1.Korintským 15:1-11
Také je k dispozici slovíčko pro malé děti: Bonbónky zadarmo (pastor sboru Tomáš Holubec)
Na Velký pátek 2. dubna v 10:00 je připravována celocírkevní CB bohoslužba online, přenášená z CB Soukenická v Praze 1 (plakátek)
Pro členy sboru zkusíme na Velký pátek 2. dubna v 18:15 společnou Večeři Páně na ZOOMU, viz informační mail...

Květná neděle 28. března: Zveme vás na bohoslužbu v 9:15 poprvé na ZOOMU, viz informační mail...
Také je na tento den připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Kolik stojí nový život?), kontext v Bibli: Jan 12:12-28
Neděle 21. března:
Na tento den je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Přežije církev koronavirus?), kontext v Bibli: Jan 17:11-20, Žalmy 91, Jan 18:33-37, Daniel 2:44
Neděle 14. března:
Uskutečnila se další společná on-line bohoslužba Církve bratrské, tentokrát ze sboru v Bystrém. Kazatel Roman Toušek káže na text z Lukášova evangelia 10:21-24. Bohoslužbu můžete sledovat přes webové stránky sboru ELADA.cz (pozvánka)
Také je k dispozici videoslovíčko pro děti: Hluchoněmý mobil (pastor sboru Tomáš Holubec)
Neděle 7. března:
Na tento den je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Černá a bílá kulička), kontext v Bibli: 5.Mojžíšova 8:2-11, Jan 1:10-13
Neděle 28. února:
Na tento den je připraveno slovo našeho kazatele Tomáše Holubce v mp3, (Kolíček na prádlo), kontext v Bibli: 1.Janův list 1:1-10
Také si můžete pustit s dětmi videoslovíčko se stejným názvem: Kolíček na prádlo (pastor sboru Tomáš Holubec)
Je i možnost využití např. on-line přenosu kázání sboru CB Praha - Černošice
Vyberte si k poslechu i z množství dalších nedělních kázání, která zazněla v naší modlitebně.

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Novoroční verše pro r. 2021

LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary
Potravinová pomoc
lidem v koronavirové nouzi

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: květen 2021 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist