ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 26


Exodus 26:1 Zhotovíš příbytek z deseti pruhů jemně tkaného plátna a z látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovíš je s umně vetkanými cheruby.

Exodus 26:2 Jeden pruh bude dlouhý dvacet osm loket a široký čtyři lokte. Takový bude jeden pruh. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry.

Exodus 26:3 Pět pruhů bude navzájem po délce spojeno, a právě tak bude navzájem spojeno druhých pět.

Exodus 26:4 Z fialového purpuru zhotovíš poutka na lemu toho pruhu, který bude na konci spojeného kusu. Stejně to uděláš na lemu krajního pruhu druhého spojeného kusu.

Exodus 26:5 Uděláš také padesát poutek na jednom koncovém pruhu a padesát poutek uděláš na koncovém pruhu druhého spojeného kusu. Jednotlivá poutka budou naproti sobě.

Exodus 26:6 Zhotovíš i padesát zlatých spon a sepneš jimi pruhy dohromady, takže příbytek bude spojen v jeden celek.

Exodus 26:7 Zhotovíš též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; jedenáct takových houní uděláš.

Exodus 26:8 Jedna houně bude dlouhá třicet loket a široká čtyři lokte. Taková bude jedna houně. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry.

Exodus 26:9 Zvlášť spojíš pět houní a zvlášť šest houní. Šestou houni na přední straně stanu přeložíš.

Exodus 26:10 Uděláš také padesát poutek na lemu jedné houně, která bude na kraji spojeného kusu, a padesát poutek uděláš na lemu koncové houně druhého spojeného kusu.

Exodus 26:11 Zhotovíš i padesát bronzových spon, provlékneš je poutky a stan sepneš, takže bude spojen v jeden celek.

Exodus 26:12 Z toho, co bude ze stanových houní přesahovat, bude přesahující polovina houně viset přes zadní stranu příbytku.

Exodus 26:13 Loket z té i oné strany, o nějž budou stanové houně větší, bude tvořit na bočních stranách příbytku převis, aby byl cele přikryt.

Exodus 26:14 Zhotovíš pro stan též přikrývku z beraních kůží zbarvených načerveno a navrch přikrývku z tachaších kůží.

Exodus 26:15 Pro příbytek zhotovíš také desky z akáciového dřeva, aby se daly postavit.

Exodus 26:16 Každá deska bude dlouhá deset loket a široká půldruhého lokte.

Exodus 26:17 Každá bude mít dva čepy a jedna bude připojena k druhé; tak to provedeš na všech deskách pro příbytek.

Exodus 26:18 Zhotovíš pro příbytek tyto desky: dvacet desek pro pravou jižní stranu.

Exodus 26:19 Těch dvacet desek opatříš dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.

Exodus 26:20 I pro druhý bok příbytku, k severní straně, dvacet desek

Exodus 26:21 a čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.

Exodus 26:22 Pro zadní stranu příbytku, k západu, zhotovíš šest desek.

Exodus 26:23 Navíc zhotovíš dvě desky pro oba úhly příbytku při zadní straně.

Exodus 26:24 Zdola budou přiloženy k sobě, navrchu budou těsně spojeny jedním kruhem. Tak tomu bude s oběma deskami v obou úhlech.

Exodus 26:25 Bude tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.

Exodus 26:26 Zhotovíš také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,

Exodus 26:27 pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.

Exodus 26:28 Prostřední svlak bude probíhat v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.

Exodus 26:29 Desky potáhneš zlatem a zhotovíš k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; také svlaky potáhneš zlatem.

Exodus 26:30 Příbytek postavíš podle ustanovení, jak ti bylo ukázáno na hoře.

Exodus 26:31 Zhotovíš také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovíš ji s umně vetkanými cheruby.

Exodus 26:32 Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva, potažených zlatem; háčky na nich budou ze zlata. Sloupy budou na čtyřech stříbrných patkách.

Exodus 26:33 Zavěsíš oponu na spony a dovnitř tam za oponu vneseš schránu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od velesvatyně.

Exodus 26:34 Ve velesvatyni vložíš na schránu svědectví příkrov.

Exodus 26:35 Vně před oponu postavíš stůl a naproti stolu svícen při jižním boku příbytku; stůl dáš k severnímu boku.

Exodus 26:36 Ke vchodu do stanu zhotovíš pestře vyšitý závěs z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

Exodus 26:37 K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; háčky na nich budou ze zlata; odliješ pro ně také pět bronzových patek.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]