ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 37


Exodus 37:1 Besaleel zhotovil schránu z akáciového dřeva dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.

Exodus 37:2 Obložil ji uvnitř i zvnějšku čistým zlatem a opatřil ji dokola zlatou obrubou.

Exodus 37:3 Odlil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k čtyřem jejím hranám; dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.

Exodus 37:4 Zhotovil tyče z akáciového dřeva a potáhl je zlatem.

Exodus 37:5 Tyče prostrčil kruhy po stranách schrány, aby bylo možno schránu nést.

Exodus 37:6 Zhotovil příkrov z čistého zlata dva a půl lokte dlouhý a jeden a půl lokte široký.

Exodus 37:7 Potom zhotovil dva cheruby ze zlata; dal je vytepat na oba konce příkrovu.

Exodus 37:8 Jeden cherub byl na jednom konci a druhý cherub na druhém konci. Udělal cheruby na příkrov, na oba jeho konce.

Exodus 37:9 Cherubové měli křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly zastírali příkrov. Tvářemi byli obráceni k sobě; hleděli na příkrov.

Exodus 37:10 Zhotovil stůl z akáciového dřeva dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.

Exodus 37:11 Obložil jej čistým zlatem a opatřil jej dokola zlatou obrubou.

Exodus 37:12 Udělal mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště udělal dokola zlatou obrubu.

Exodus 37:13 Odlil pro něj čtyři zlaté kruhy a připevnil je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.

Exodus 37:14 Kruhy byly těsně u lišty, aby držely tyče na nošení stolu.

Exodus 37:15 Tyče zhotovil z akáciového dřeva a potáhl je zlatem; sloužily k nošení stolu.

Exodus 37:16 Zhotovil také nádoby, které patří na stůl, mísy, pánvičky, obětní misky a konvice, používané k úlitbě, vše z čistého zlata.

Exodus 37:17 Zhotovil svícen z čistého zlata. Svícen měl vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy byly s ním zhotoveny z jednoho kusu.

Exodus 37:18 Z jeho stran vycházelo šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.

Exodus 37:19 Na jednom prutu byly tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.

Exodus 37:20 Na svícnu byly čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.

Exodus 37:21 Jedna číška byla pod jednou dvojicí prutů, druhá číška byla pod druhou dvojicí prutů a třetí číška byla pod třetí dvojicí prutů; tak to bylo u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

Exodus 37:22 Příslušné číšky a pruty byly s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bylo v celku vytepáno z čistého zlata.

Exodus 37:23 Ke svícnu zhotovil také sedm kahánků, nůžky na knoty a pánve z čistého zlata na oharky.

Exodus 37:24 Svícen se všemi předměty zhotovil z jednoho talentu čistého zlata.

Exodus 37:25 Zhotovil kadidlový oltář z akáciového dřeva, čtyřhranný, loket dlouhý, loket široký a dva lokte vysoký; jeho rohy byly z jednoho kusu s ním.

Exodus 37:26 Potáhl jej čistým zlatem, jeho vršek i jeho stěny dokola a jeho rohy, a opatřil jej dokola zlatou obrubou.

Exodus 37:27 Zhotovil pro něj též dva zlaté kruhy, a to pod obrubou při jeho bocích, k oběma bočnicím, aby držely tyče, na nichž byl nošen.

Exodus 37:28 Tyče zhotovil z akáciového dřeva a potáhl je zlatem.

Exodus 37:29 Připravil také olej svatého pomazání a kadidlo z vonných látek, čisté, odborně smísené.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]