"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."

Kde, Kdo, Kdy?
Kontaktujte nás
Skupinka Cheb
Skupinka Chodov
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Č E R V E N E C ..... Z Á Ř Í   2 0 2 1
Bulletin 7-9/21 (předchozí)

Milí přátelé,
        máme za sebou měsíce nejistoty, nemilých překvapení, těžkých zkoušek i zármutku, ale také důležitých výzev, zkušeností a nové naděje. Doufáme, že se to chýlí k dobrému konci, ale popravdě, kdo ví?
        Určitě si každý z vás něco přeje, ať už od Pána Boha nebo od lidí či od sebe. Rabín Harold Kushner napsal knížku s názvem “Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí”. Chce říci, že náš život nenaplní nic, co dosáhneme, získáme, užijeme si, ale jen to, co prožijeme ve Vztahu a vztazích. Bible myslí především na vztah s Bohem, který je nad námi, s námi a (skrze Ducha svatého) i v nás. A potom na vztahy s lidmi, kde platí, že čím víc hledáme jen své štěstí, tím víc ho ztrácíme. A naopak když myslíme na druhé, nacházíme přitom jakoby mimoděk i své vlastní štěstí. Poděkování patří v té souvislosti všem vám, kdo jste v minulých dnech podpořili jihomoravské vesničky v jejich zoufalé situaci po tornádu.
        Přeju vám během léta odpočinek pro tělo i duši a šťastné návraty z cest. Zároveň zkušenost s tím, co apoštol Pavel vyjádřil slovy z Řím. 8:6 “Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj”
Váš Tomáš Holubec

Při shromážděních stále platí hyg. opatření viz Bulletin 6/2021
O prázdninách čtvrteční biblické hodiny nejsou


Neděle 25. července od 9,30 Kázání: Filip Šimmer (CB Litvínov), moderuje: Martin Záhořík
Neděle 1. srpna od 9,30 Kázání: Ondra Schütze, moderuje: Jiří Kunický
Neděle 8. srpna od 9,30 Kázání: kaz. Miloslav Kloubek, moderuje: Galina Babarika
Neděle 15. srpna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: Radek Kačír
Neděle 22. srpna od 9,30 Kázání: kaz. Miloslav Kloubek, moderuje: Ondra Schütze
Neděle 29. srpna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Martin Záhořík
Zahájení nového školního roku 2021-22
Představení a přijímání nových členů do našeho sboru v K. Varech

Neděle 5. září od 9,30 Kázání: kaz. Olin Kadlec (CB Klatovy), moderuje: Jiří Kunický
Neděle 12. září od 9,30 Kázání: vikář Pavel Král (CB Neratovice), moderuje: Galina Babarika
Neděle 19. září od 9,30 Kázání: kaz. Petr Šimmer (CB Litvínov), moderuje: Tomáš Štěpánek
Neděle 26. září od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: Radka Schützeová

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Novoroční verše pro r. 2021

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge, služba pro závislé, zejména na drogách, kontaktní středisko.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary
Potravinová pomoc
lidem v koronavirové nouzi
Pomoc pro Jižní Moravu - Výzva Diakonie CB ke sbírce

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: červenec 2021 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist