Každý přemýšlí o smyslu života

Série 11 večerů, kde se hovoří o smyslu života, křesťanství, životě s Bohem a mnoho dalších témat, které se zabývají otázkou Boží existence


Jak kurz probíhá?

Zajímavá promluva trvá zpravidla 30 minut. Otevírá důležité otázky ohledně víry, vykládá základy křesťanství. Probírají se témata jako Kdo je to Ježíš? Jak najít víru? Proč a jak se modlit? nebo Jak nás Bůh vede?

Následuje diskuse, asi nejdůležitější součást každé Alfy. Příležitost podělit se o úvahy a myšlenky k tématu a jednoduše si o tom promluvit. Je to příležitost poslechnout si reakce ostatních a upřímně sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném prostředí.


Registrace

Online přihláška

Kurz probíhá on-line, emailem pošleme odkaz na připojení

Pro více informací můžete kontaktovat Stanislava Czudka na st.czudek@gmail.com nebo 731 494 662

Kurz Alfa je nezávazný a zcela zdarma


Začínáme již v pondělí 1. března 2021 v 18:00
Těšíme se na viděnou!