Záznamy kázání

31.1.2021       – O. Kadlec (Ex. 23, 1-9)

24.1.2021       – O. Kadlec (Jer. 9, 22-23)

10.1.2021       – O. Kadlec (Řím. 13, 8-14)

3.1.2021         – F. Škůrek (Ex. 2, 1-10)

22.11.2020    – O. Kadlec (Filip. 4, 1-9)

8.11.2020      – O. Kadlec (1. Kor. 15, 1-8)

11.10.2020    – O. Kadlec (Lk. 4, 1-15 / Ez. 3, 1-11)

4.10.2020      – O. Kadlec (Iz. 57, 14-21)

27.9.2020      – F. Škůrek (Lk. 7, 11-17)

20.9.2020      – O. Kadlec (1. Kor. 15, 1-11 / Iz. 28, 7-16)

13.9.2020      – P. Faul (Opakovaný klam)

6.9.2020        – P. Raus (2. Sam. 12. 12-15; 15. 27-29,35)

30.8.2020      – O. Kadlec (Řím. 5, 6-11)

26.7.2020      – O. Kadlec (Žalm 112)

19.7.2020      – O. Kadlec (Ex. 33, 12-17 / Ag. 2, 1-9)

12.7.2020      – V. Linzmajer (Sk. 7, 51-60)

5.7.2020        – F. Škůrek (Mt. 18, 23-35)

28.6.2020      – B. Novák (O konci světa)

7.6.2020        – P. Faul (Kořen hořkosti)

24.5.2020      – V. Linzmajer (Jan 1, 1-18)

17.5.2020      – F. Škůrek (2. Kr. 2, 1-18)

8.3.2020        – V. Linzmajer (Jan 17)

1.3.2020        – B. Novák (Luk. 10, 25-37)

23.2.2020      – O. Kadlec (Sk. 9, 1-31)

9.2.2020        – V. Linzmajer (Ef. 2, 1-10)

2.2.2020        – F. Škůrek (Jan. 3, 1-18)