Posted by Petr Šedý

Milí ostrovní přátelé, hosté, bratři, sestry, posluchači na internetu,
Jsme moc rádi, že jste si udělali čas na dnešní nedělní letní a opravdu horkou dopolední open air bohoslužbu na Střeláku. Jmenuju se Petr Šedý a jsem pastorem společenství Cesta blíž Skalka, kazatelem Církve bratrské z Prahy. Jinak jsem docela normální, mám jednu manželku Mirku, která je tu s námi i s naším skoro dvouletým synem Vojtou. Jsme jako sbor moc rádi, že můžeme aspoň na jednu neděli přijet sem do centra a být součástí této velké letní série. Je mi velkou poctou spolupracovat s mým dobrým přítelem Sašou a se skvělými lidmi, kteří tu dnes s námi jsou. Mám radost, že můžu jednu neděli kázat v sérii na téma „Já jsem“. Celé léto mluvíme o výrocích, které Ježíš prohlásil z Janova evangelia.
Prvních dvanáct kapitol můžeme rozdělit do třech částí. V prvních 7 kapitolách se Bůh v Kristu zjevuje jako život. V 8. a 9. kapitole se Bůh v Kristu zjevuje jako světlo a od 10. kapitoly se Bůh v Kristu zjevuje jako Láska. 10. kapitola je v kontextu židovského svátku očištění, tzv. Chanuky (od v. 22), ve které si pastýři Izraele měli sáhnout do svědomí a podívat se kriticky na to, jak vedou své ovečky.  Dnes na mě připadá známé téma „já jsem dobrý pastýř“, budeme vykládat 10. kapitolu Jana, od 11. verše.
Na tohle téma toho bylo řečeno již dost, tak je těžké se vyvarovat klišé. Pro orientaci je dobré zmínit, že ovce je metafora pro nás lidi. Lidi mají neustálou tendenci někoho následovat. Není to ani tím, že jsme jako lidé hloupí. Ale tak jako ovce jsou stádní zvířata, lidé se nechají ovlivnit druhými. Příklady vidíme všude kolem nás. Třeba českou mentalitu stěžování si. Když jedna ovce řekne, že někdo je vůl a další to řeknou také, je snadné se přidat a nejít s davem. Na ovcích je ale dobré také to, že rozpozná hlas svého pastýře. Možná je to jediná dobrá věc. Křesťan se pozná stejně. Ten, kdo poznal Ježíše, je schopen rozpoznat Jeho hlas (v4) mezi mnoha jinými hlasy, které mluví. Je na nás, zda budeme poslouchat ten pastýřův hlas nebo ho budeme ignorovat.
Když se řekne slovo pastýř, nevím, kolik z vás je tu z Prahy a z města, většinou nás napadne zemědělství. To není moc blízké naší městské kultuře. Od mojí ženy vím, že pastýř je také elektrický ohradník pro krávy a ovce. Ten má bránit hloupým zvířatům, aby šla moc daleko. Ani jedno ani druhé mi moc blízké není. Pastýřů moc neznám a ránu od elektrického ohradníku jsem již dostal, ale moc příjemná vzpomínka to nebyla. Je ale jasné, že v době prvního století byl pastýř synonymem pro člověka, který měl velmi zodpovědnou roli. Z první části 10. kapitoly se dovídáme, že pastýř je člověk, který ukazuje, kde je potrava pro ovce a vede je na pastviny. Oni ale nepochopili, co jim tím přirovnáním chtěl říct. Ježíš se jim snaží vysvětlit důležitý princip a přirovnává se ke dveřím. Jeho posluchači věděli, co tím myslí. Když dneska někdo o sobě řekne, že je dveřmi, máme pocit, že se zbláznil nebo že se mu z toho sluníčka zavařil mozek. Tím chce říct, že jako v pastýři mají ovce bezpečí, tak my lidé můžeme nacházet v Kristu bezpečí. On stojí mezi námi a falešnými pastýři. Skrze něho můžeme vycházet k Bohu a On nám zprostředkovává duchovní pokrm. A když se nasytíme Božím slovem, můžeme se zase skrze něho v bezpečí vrá !@#$%^&* zpět. On nás ochrání před zloději, lupiči a dravými šelmami. Zkrátka když to shrnu do jednoho slova, pastýř je metaforou pro bezpečí. Když tedy mluvíme o pastýři a ovcích, nemluvíme vůbec o zemědělství, jak pěstovat ovce a co všechno se může stát, ale mluvíme tu v biblických metaforách o našem vztahu s Bohem. To je to, co si představujeme.
O tom všem by se dalo dlouze mluvit, my ale máme před sebou oddíl od 11. do 16. verše.
Dobrý pastýř dělá tři důležité věci. Za prvé, dobrý pastýř zná dobře své ovečky a ony znají jeho. O tom mluví verš 14. A za druhé, dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce. O tom mluví verše 11 a 14.  A za třetí, dobrý pastýř sjednocuje stádo z různých ovčinců. O tom mluví verš 16.
Podívejme se na tyto tři pastýřovy úkoly podrobněji.
Za prvé, pastýř má k ovečkám velmi osobní vztah. Nejde tu ale jenom o znalost jmen. Myslím, že jde o intimní vztah mezi ovečkou a pastýřem. Je pro mě Ježíš spíše literární postavou a nebo je pro mě skutečně blízkou bytostí? Jak dobře Ježíše znám? Nemluvím tu o informacích v hlavě. Co pro tebe znamená, že tě Ježíš zná osobně a ty znáš Jeho? Ježíš je dobrým pastýřem, protože zná dobře nás všechny. Ví jací jsme, nemůžeme mu nic navykládat. Nikdo nás nezná lépe. Ani naše rodiče ani naše manželky či manželé. Nemusíme před ním hrát divadlo a smíme a máme k němu přistupovat s důvěrou a upřímně. On ale také touží po tom, abychom my dobře a osobně znali Jeho.

Za druhé, Ježíš je dobrým pastýřem, protože za mě a za tebe pokládá svůj život. Na rozdíl od najatých pastýřů, kteří utíkají při prvním náznaku nebezpečí. Dobrý pastýř Ježíš zůstává s námi i v tom největším průseru a nikdy nás neopouští. S ním se cítíme v bezpečí. Jemu jedinému stojíme za to, aby za nás bojoval před nepřáteli a dokonce za nás položil život. Z toho je jasné, že text nemluví v první řadě o lidských vedoucích v církvi, ale o osobní angažovanosti Boha v naší záchraně. Bohu není jedno, co s námi bude.
A za třetí, dobrý pastýř Ježíš spojuje ovce z různých ovčinců. V kontextu je zřejmé, že jde o Izrael a křesťany z pohanů. On nás sjednocuje jako církev. Ať už mluvíme jakýmkoliv jazykem, ať už jsme z jakékoliv země nebo z jakéhokoliv společenství, Ježíš je naším dobrým pastýřem. Dnes budeme slavit společně křest a Večeři Páně. To jsou symboly, které nás mají jako křesťany sjednocovat s naším dobrým pastýřem.
Zdůraznili jsme z Bible tři důvody, proč se dnes radujeme, že Ježíš je naším dobrým pastýřem a k této radosti bych vás chtěl dnes všechny pozvat. Amen.