Posted by Petr Šedý

Na Ládví každou středu v 18h

Co je to kurz Alfa?

Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.

Hledáte odpovědi? Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí během deseti inspirativních setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není to náročné, je to přátelské a zábavné.

O Alfu je velký zájem. Přes 18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské výpravě připojil(a). V okolí Vašeho bydliště pravděpodobně nějaký kurz Alfa probíhá.

Alfa nabízí příležitost prozkoumat smysl života.

Večeře  Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

 

Promluva  Seznamuje s tématem večera. Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách.

 

Diskuse  Naslouchejte, diskutujte, objevujte. Zeptat se můžete na cokoliv, žádná   otázka není ani nemístná ani nevhodná.

 

V blízkém okolí Vašeho bydliště pravděpodobně kurz Alfa probíhá. Aktuální seznam kurzů naleznete zde.

Témata promluv jednotlivých večerů

23. 9. Jde v životě ještě o víc?
30. 9. Kdo je to Ježíš Kristus?
7. 10. Proč Ježíš zemřel?
14. 10. Jak získat víru?
21. 10. Proč a jak se modlit?
28. 10. — státní svátek —
4. 11. Proč a jak číst Bibli?
11. 11. Jak nás Bůh vede?
18. 11. A co církev?
25. 11. Kdo je to Duch svatý?
2. 12. Jak odolat zlému?
9. 12. Proč a jak mluvit o víře?
16. 12. Proč vánoce?