Naše vize

Náš sbor je na Ládví pro Pána Ježíše Krista. Důležitou roli má chvála. Jsme sborem plným lásky a respektu k druhým, současně misijním a evangelizačně zaměřeným. Chceme, aby mezi námi nalezly místo zvláště rodiny s dětmi, mladí lidé, manželské páry a důchodci. Jsme otevřený sbor – kážeme evangelium a vedeme k obrácení a vydání života Pánu Ježíši Kristu. Náš sbor pomáhá všem svým členům i přátelům v následování Ježíše Krista a v duchovním růstu, zvláště vyučováním a úzkým obecenstvím. Pomáháme všem vstupovat do služby v moci Ducha Svatého.

 

Hodnoty sboru

*   Rodina – manželství a rodina jsou důležité,souvisí s naším křesťanským životem.

*   Nesení evangelia – jsme povoláni nést evangelium ostatním. Zvláštní místo pro nás má nesení evangelia dětem.

*   Učednictví – každý člověk potřebuje nejen evangelium, ale též být učedníkem Pána Ježíše a jít po úzké cestě následování.

*   Vzdělání – není pro nás hodnotou absolutní, je relativní ve vztahu k následování Ježíše Krista. Pokládáme ho za obohacující a důležité.

*   Odkaz – Jsme součástí Církve bratrské  a řídíme se Biblí.

*   Jednota – vnímáme důležitost vztahů s jinými církvemi a ochoty sloužit druhým.