Dary

Dávání není trest, je to čest.

Dávání není překážka, je to příležitost.

Dávání není břímě, je to požehnání.

Dary převodem:

Peněžní ústav: ČSOB Číslo účtu: 257305918 / 0300 (korunový účet) Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: 297. Bankovní účet spravuje sbor CB Jižní Město, avšak dary s výše uvedeným specifickým symbolem jsou určeny jen pro službu, provoz a misii na Ládví.

Dary v hotovosti:

Sbírky v hotovosti se konají v rámci nedělních Bohoslužeb. Dar vložte do obálky nadepsané svým jménem a předejte ho kazateli. Můžete připsat i účel, na který má být dar použit.

Jednorázové a účelové dary:

Jednorázové a účelové dary ohlašte prosím emailem naší paní účetní ve sboru CB Jižní Město, která Vám potvrdí jejich přijetí.
Info:
Markéta Lučanová (účetní), 604 571 424,
mlucanova@seznam.cz
Tomáš Lučan (hospodář sboru), 604 570 728,
tomaslucan@seznam.cz

Odečet ze základu daně:

Vaše dary je možno odečíst ze základu daně, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutém daru. “Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.” §15 Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.: https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/

Církev bratrská je registrovaná církev v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Informace lze nalézt na stránkách Rejstříku registrovaných církví Ministerstva kultury (IČ:73633267): http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/Vypis_uplny_cpo.aspx?id_subj=8519&str_zpet=Detail_cpo.aspx

S přáním Božího požehnání, Mark Potma