Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Měl by se Legoprojekt do budoucna ještě zvětšovat?