Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Unikátní Legoprojekt aneb největší středoevropský LEGOBETLÉM dětské fantazie v Náchodě

Podle nadpisu článku by čtenář mohl soudit, že se do Náchoda chystá s předvánoční propagací firma vyrábějící oblíbenou dětskou stavebnici Lego. Není tomu tak. Skutečnost je ještě o něco zajímavější. Legoprojekt označuje dobrovolnickou aktivitu, během které ve třech dnech staví zhruba 30 dětí od 6 do 12 let legové město o rozměrech 3,5 x 8 metrů. Děti mají možnost tvořit podle předloh i s využitím vlastní fantazie. Legoměsto tak vzniklo během letošního roku již v několika českých městech a zastřešuje ho Dětský odbor Církve bratrské, který získal darem přes 90 sad Lega, tedy zhruba okolo čtyř set tisíc kostiček, od spřátelené německé evangelikální církve FeG. Účelem aktivity je podpořit kreativitu dětí a zároveň nabídnout „necírkevní“ veřejnosti příležitost nahlédnout do života místního křesťanského sboru. V tomto duchu také připravuje Legoprojekt náchodský sbor Církve bratrské na čtvrtý adventní týden. Pouze v našem městě bude k vidění tato stavba ve formě LEGOBETLÉMU. V neděli 19. 12. proběhne netradiční vernisážovou formou rodinná bohoslužba, při které se objeví výsledek snahy náchodských dětí v celé své kráse. Srdečně vás všechny na tuto neděli zveme.

Pokud byste nestihli přijít 19. 12. a chtěli moderní legové město (v Náchodě ojediněle i s BETLÉMEM) navštívit, využijte předvánočních dnů otevřených dveří uvedených na plakátech, pozvánkách a v prosincovém Náchodském zpravodaji.