Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Děti budovaly město tři odpoledne. Stavebním materiálem byly kostky