Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Lego projekt: více kostek, stavebnic a možností

Téměř po roce v modlitebně Bétel opět vyrostlo městečko z lega.

Celá akce byla založena na stavbě městečka z legových kostek, dětech ve věku šest až dvanáct let a deskách o rozměru 8 x 3,5 metru. Letos tento projekt probíhal během čtyř dnů s tím rozdílem, že bylo více kostiček a také speciálních stavebnic. Stavět se začalo ve čtvrtek 22. září, kdy dorazily první děti, které si mohly vybrat zda vytvoří z kostek „vlastní projekt“, nebo sestaví určenou stavebnici podle návodu. Stavba byla ukončena v neděli otevřením městečka, které proběhlo v rámci slavnostní dětské bohoslužby. Při této příležitosti se současně losovaly Lego-odměny pro malé stavitele, kteří se na tvorbě podíleli. Děti dorazily v hojném počtu i s rodiči. Na úplný závěr zájemci mohli ochutnat dort, který byl stylizovaný do tvaru legových kostek.

Letos se do Lego projektu každý den zapojilo více než třicet dětí, které měli možnost pracovat s 900 tisíci kostiček Lega. Legové městečko bylo v neděli v odpoledních hodinách rozebráno a kostičky putovaly do dalšího města. Více fotografií si můžete prohlédnou na http://cb.cz/podebrady/.

Text a foto Petra Geldnerová