Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Legoměstečko v muzeu

Výstava v lítovelském muzeu Lego - hračka nebo hobby byla poslední říjnový týden doplněna stavbou legoměstečka. Žáci základních škol z Litovle i z Pňovic a také děti z širokého okolí měli možnost postavit dle svých schopností a fantazie svou vlastní stavbu. Tu umístili na připravenou plochu. K dispozici měli přes půl milionu různých kostiček lega a 160 stavebnic s návody a plány. Každý stavitel si mohl postavit podle svých schopností cokoli - různé domečky, vysoké věže, hrady, benzinku, letadla, lodě, vláčky apod. Akce byla završena výstavou v neděli 28. 10., kde mohli návštěvníci zhlédnout výsledné dílo dětí.