Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Legoprojekt - Kluky

V týdnu od 25.9.2012  do 28.10.2012 se v Klukách uskutečnila pro Kluky velkolepá akce. Do místní školy přijelo legové městečko za podpory Elimu Písek, o.s. a Obce Kluky. 

 Akce „LEGO MĚSTO“se postupně začíná dostávat do podvědomí nejen občanů jihočeského kraje, ale i celé ČR. I přes to, že ,,BUDOVÁNÍ LEGO MĚSTEČKA" trvá v České republice pouhé 2 roky, zaznamenala tato aktivita obrovský úspěch.  Celé akce se zúčastnilo celkem 50 dětí. Obec Kluky byla v pořadí na 87. místě. Z celkového počtu 159 setů jsme jich v Klukách postavili 139 a nesčetně dalších budouv si děti postavily dle své fantazie.

Každý čekal, že dětem oči jen zasvítí, ale jaké jiskření se při stavbě domů a autíček objevilo i ve tvářích rodičů, bylo překvapením.

Každý den se stavělo od 16.00 hodin do19.00 hodin. V polovině stavění byla naplánovaná svačinka pro děti, kterou zajistila obec. Po občerstvení následoval  programu, v podobě  promítání krátkého příběhu který byl doprovázen výkladem spolupořadatelů z řad Elimu Písek. Děti se tak během týdne seznámily s některými biblickými příběhy. Všechny příběhy byla zpracované do krátkého filmu s lego postavičkami - což bylo nejenom originální, ale zábavné. Děti názorně viděly, jaký dopad na náš život má naše chování k jiným i sobě. Doufáme, že se budou vždy chovat tak, jak jim Legáček názorně poradil.

V pátek se konalo slavnostní otevření městečka. Nejdříve se děti sešly ve školní třídě,  kde si společně zasoutěžily o titul LEGO-PROFESIONÁL. Následoval poslední biblický příběh, ale  ve vzduchu už byla cítit nervozita a očekávání všech z další chvíle, která měla přijít - slavnostní otevření městečka. Červenou stuhu přestřihla paní starostka, dále zástupce dětí, který se stal LEGO-PROFESIONÁLEM a zástupce rodičů. Následoval opravdový humbuk, původně prázdné město přes noc celé rozkvetlo a ožilo , zaplnilo se stromy, květinami, lidmi.

Následovala volná zábava, všechny místní děti si mohly ,,pohrát" ve městě až do odpoledních hodin. Nikomu se nechtělo domů, nikomu se nechtělo věřit, že městečko poputuje zase dál, dělat radost někomu jinému.

Fotky z této povedené akce najdete ve fotogalerii.