Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Legoprojekt v Dobrušce

První lednový týden tohoto roku proběhla v prostorách Univerzity Karlovy akce s názvem Legoprojekt, které se zúčastnilo více než 80 dětí z Dobrušky a blízkého okolí. Během tří dnů jsme společně stavěli městečko z lega ve tvaru kříže o rozměrech 8 × 3,5 m. Stavitelé si mohli vybrat, zda budou stavět dle své fantazie, nebo využijí připravené sety s návodem. Kromě letiště, přístavu, vilové čtvrti či vlakového nádraží s funkčními legovláčky bylo vybudováno samozřejmě i to, co je pro Dobrušku typické - náměstí s věrnou kopií radnice, kašnou, veřejným osvětlením, lavičkami, a dokonce i vánočním stromkem. Opodál byl umístěn kostel se zvonicí a hřbitovem a nechyběl ani domek F. L. Věka.

Město bylo slavnostně otevřeno v sobotu 8. ledna vpodvečer, a to za účasti stavitelů, jejich rodičů a přátel. Přítomen byl také pan starosta Tojnar, který přítomné krátce pozdravil. Večerní slavnost moderoval Roman Toušek, kazatel Církve bratrské, který na tříkrálovém příběhu ukázal, jak dobrý cíl dokáže lidi vzájemně spojit. Ten také v průběhu stavebních přestávek seznámil děti s některými příběhy z Bible, jejichž hrdinové byli vytvořeni z legokostiček.

Projekt uspořádal dětský klub Žárovka při Církvi bratrské v Bystrém, který v Dobrušce působí již řadu let. Stavitelé měli k dispozici téměř 440 000 kostiček z lega. Tyto nám byly zapůjčeny dětským odborem Církve bratrské a nyní již putují do dalších měst v ČR. Fotografie i video z akce můžete zhlédnout na stránkách: www.klubzarovka.cz. Zde jsou také zveřejněny další plánované akce klubu, na které zveme případné zájemce. Jelikož jsme zakoupili větší množství lega, hodláme ve stavění pokračovat.

Na závěr chceme poděkovat vedení univerzity za vstřícnost a všem stavitelům za pomoc se stavbou města a jejich živelné nadšení.

za klub Žárovka Ondřej Hojný