Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Legoprojekt v Trhovém Štěpánově