Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

O legoprojektu na Rádiu 7