Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

ZŠ NARNIA LEGO - Banská Bystrica

Video: