Přijďte, jste vítáni

Ve sbírce "Pomoc pro Kyjev" bylo vybráno

68 877 Kč.

Všem dárcům děkujeme!


Bohoslužby jsou každou neděli v 10 hodin dopoledne. Vysíláme je také pokaždé ŽIVĚ.
 
 

Aktuality

Aktuality

 

Poslechněte si kázání

Centrem shromáždění je výklad Božího slova - Bible, kde klademe důraz na jeho porozumění a vliv do reálného života. Vždyť Ježíš řekl: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst."

Každou neděli také zaznamenáváme kázání, která máte později možnost si poslechnout z archivu na našich webových stránkách.

Nově vysíláme každou neděli od 10:00 kázání živě a to na těchto odkazovaných stránkách

Podle potřeby jsou kázání překládána do anglického či německého jazyka..

Poznejte náš sbor

Jako lidé, kteří na vlastní kůži zakusili Boží dobrotu a lásku, chceme Boha i nadále poznávat. Proto se setkáváme nejen v neděli při bohoslužbách, ale i v týdnu v malých skupinkách a studujeme Bibli - živé Boží slovo. A protože mezi sebou máme i děti a mládež, ti mají také své vlastní setkání, které je přizpůsobeno jejich potřebám i věku :-) Více informací

Přijďte spolu s dětmi i přes týden

Ve čtvrtek od 9:00 do 11:30 je pro Vás a Vaše děti připraven v Mateřském centru Loďka kvalitní a různorodý program. Centrum je otevřeno pro děti od 0 do 6 let. Na aktuální program Mateřského centra se můžete podívat na webové stránky či na facebook.