Počínaje nedělí 18. října 2020 budeme kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru opět vysílat bohoslužby on-line. Prozatím to platí na dva týdny, ale spíše počítejme s tím, že nařízení vlády bude trvalejšího rázu. V Liberci se od 12. 10. ruší týdenní setkání (dorost, mládež, studium Bible). Pro skupinky platí, že rozhodnutí, zda se sejít / nesejít (případně mít setkání on-line), je ponecháno na rozhodnutí dané skupinky. Čtvrteční studium Bible bude on-line, nepůjde však o živé vysílání.

Z nařízení ministerstva plyne, že je možné konat bohoslužby do 100 osob. Poslední týdny ukazují, že účast na bohoslužbách tohoto čísla nedosahuje, proto plánujeme mít dál běžné bohoslužby, samozřejmě při dodržování všech hygienických opatření - jako je nošení roušek a desinfekce při vstupu do modlitebny. Nejvýraznějším omezením je však nařízení, že se na bohoslužbách nesmí zpívat. Rádi bychom se pokusili využít alespoň video záznamů, které máme a proložit pořad bohoslužby reprodukovanými písněmi. 

POZOR! Kvůli nouzovému stavu se setkání 24. 10. neuskuteční.

V novém školním roce opět začne fungovat pro děti Legoklub. Setkání budou jedenkrát za měsíc - viz pozvánka níže - vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 v presbyterně (horní místnost) našeho sboru. Pro informaci o možnostech přihlášení, prosím, kontaktujte Jonyho Zelenku - telefon je uveden na pozvánce. Pozvánku zvětšíte kliknutím.