Poznat Boha osobně - Nežijeme ve vztahu s Bohem

Obsah článku

2. NEŽIJEME VE VZTAHU S BOHEM

Přestože nás Bůh miluje a nabízí nám skutečný smysl života, my ho nebereme na vědomí a jdeme si svou vlastní cestou. Toto zaměření a spoléhání na sebe vede k sobectví a dalším problémům v životě jednotlivce i společnosti. Bible je nazývá slovem „hřích“.

 

Týká se to každého z nás.

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“  (Římanům 3,23)

 

Hřích nás odděluje od Boha a jeho lásky.

„Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha…“  (Izajáš 59,2)

 

Důsledky hříchu jsou vážné.

„Mzdou hříchu je smrt…“ (to zahrnuje i duchovní smrt, věčné oddělení od Boha) (Římanům 6,23)

Bůh je dokonalý a my jsme hříšní. Hřích tvoří hlubokou propast, která nás od něho, jeho lásky a smyslu života odděluje. Můžeme se snažit naplnit svůj život prací, vztahy, sportem nebo nějakým náboženstvím. Tyto věci mohou přinášet uspokojení, ale neřeší skutečný problém — naše zaměření na sebe sama.

Další krok ukazuje, jak je možné tuto propast překlenout.