Poznat Boha osobně - Jediná cesta k Bohu

Obsah článku

3. JEŽÍŠ KRISTUS PRO NÁS VYTVOŘIL JEDINOU CESTU K BOHU

 

Ježíš je jedinečný

Ježíš je víc než jen učitel morálky, prorok či náboženský vůdce. Je to Bůh, který se stal člověkem. Své božství dokázal tím, že vstal z mrtvých.

Sám o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“  (Jan 14,6)

 

Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel

„Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl.“ (Koloským 1,22 SNC)

Ježíš se rozhodl, že dobrovolně ponese následky našeho zaměření na sebe sama, a proto místo nás zemřel na kříži.

Nabízí nám odpuštění, lásku a obnovení vztahu s Bohem — a tedy i smysl života.