Srdečně zveme všechny ženy ve věku od 18 do 99 let. Tématem víkendovky jsou EMOCE, což je téma, které jako ženy často řešíme. Pokud se chcete ztišit a odpočinout si v Boží náruči, ale také načerpat ze společenství sester v Kristu, budeme rády, když pojedete s námi! Víkendovka začíná večeří v pátek v 18:00 a končí v neděli cca kolem 15:00. Ubytování bude v penzionu Lesná - v Jiřetíně pod Bukovou. Více informací naleznete zde.

Výzva Církve bratrské a Diakonie CB k modlitbám a ke sbírce pro Ukrajinu

Milé sestry, milí bratři, stejně jako mnozí z vás jsme zděšeni brutálním napadením Ukrajiny ruskými vojsky. Tento zlý a dopředu promýšlený krok nemá žádné ospravedlnění a přinese utrpení mnoha lidem. Zároveň se na vás obracíme s naléhavou prosbou o modlitby za Ukrajinu. Napadení Ukrajiny je pro nás o to bolestivější, že zde máme řadu přátel, naše sbory spolupracují s ukrajinskými sbory a mnozí Ukrajinci, které dobře známe, žijí mezi námi. Modleme se, aby Pán Bůh odstranil ty, kteří zlo této války rozpoutali a kteří mají zájem na jeho pokračování, prosme, aby se ruská agrese zastavila a nedošlo k dalšímu krveprolití. Přimlouvejme se za naše sestry a bratry, kteří jsou spolu s ostatními vystaveni násilí. Chceme se jako církev modlit a zároveň navázat na dlouhou tradici naší pomoci Ukrajině. Proto se chceme připojit ke sbírce, kterou vyhlašuje Diakonie Církve bratrské. Přispět můžete na transparentní účet veřejné sbírky Matouš 25: https://cb.cz/diakonie/matous-25/pomoc-ukrajine/

Číslo účtu: 2301173860/2010.

VS platby: 300, do poznámky k platbě prosím uveďte Ukrajina.

Najdeme způsob a cestu jak tuto pomoc cíleně dopravit k lidem, kteří se v důsledku válečného konfliktu ocitli nebo ocitnou v těžké situaci.

David Novák, předseda Rady CB

Bronislav Matulík, první místopředseda Rady CB

Roman Kysela, Diakonie CB

Praha 24. 2. 2022 (Č.j. 20220224-001-001)

Srdečně zveme Vaše děti ve věku 7 - 10 let na pětidenní příměstský pobyt, který bude letos v duchu pokračování Letopisů Narnie: Princ Kaspián. Těšit se můžete na bohatý program, stravu i nové kamarády. Cenu a další informace naleznete po kliknutí na miniaturu obrázku níže:

Dorost Církve bratrské v Liberci pořádá letní stanový tábor - CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ. Konat se bude v krokodýlí zátoce u Trutnova ve dnech 6. - 20. 8. 2022. Cenu a další informace naleznete po kliknutí níže na miniaturu pozvánky.