Zveme vás k jedenáctému ročníku akce 40 dní s Biblí, která spočívá ve společné i osobní četbě Bible a rozjímání nad Biblí v předvelikonočním čase. Téma na rok 2021 zní Pane, nauč nás modlit se. Základem biblického studia dětí i dospělých je modlitba Páně.

Materiály ke společnému či samostatnému čtení naleznete na webu Církve bratrské.

Počínaje nedělí 18. října 2020 budeme kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru opět vysílat bohoslužby on-line. Prozatím to platí na dva týdny, ale spíše počítejme s tím, že nařízení vlády bude trvalejšího rázu. V Liberci se od 12. 10. ruší týdenní setkání (dorost, mládež, studium Bible). Pro skupinky platí, že rozhodnutí, zda se sejít / nesejít (případně mít setkání on-line), je ponecháno na rozhodnutí dané skupinky. Čtvrteční studium Bible bude on-line, nepůjde však o živé vysílání.

Z nařízení ministerstva plyne, že je možné konat bohoslužby do 100 osob. Poslední týdny ukazují, že účast na bohoslužbách tohoto čísla nedosahuje, proto plánujeme mít dál běžné bohoslužby, samozřejmě při dodržování všech hygienických opatření - jako je nošení roušek a desinfekce při vstupu do modlitebny. Nejvýraznějším omezením je však nařízení, že se na bohoslužbách nesmí zpívat. Rádi bychom se pokusili využít alespoň video záznamů, které máme a proložit pořad bohoslužby reprodukovanými písněmi.