Ivan Hlaváč

Ivan prožil mládí v Žatci, v prostředí výrazného ateismu. Jeho rodina kladla důraz na vzdělání, rozhled, rozvoj intelektuálních schopností a kritický rozum.

Na vysoké škole se setkal se svou budoucí ženou Olgou a jejím prostřednictvím také s křesťanstvím. Uvěřil a do svého srdce přijal Pána Ježíše ve Sboru Církve bratrské v Liberci.

Vše dobré, co mu bylo výchovou vštípeno, si Bůh přetransformoval a použil pro jeho obětavé nasazení ve službě církvi. Přestože Ivan pracuje v náročné manažerské funkci, dokáže zbylý čas věnovat svému sboru. Liberecký sbor Církve bratrské hraje v jeho životě důležitou roli, a proto Ivan pociťuje štěstí z toho, že zde našli druhý domov i jeho dva synové, manželka a snacha s vnučkou.

  • Oblíbené

  • Nejnovější